JURIST ANNAB NÕU | Kas katseaeg pikeneb, kui olen katseajal haiguslehel või puhkusel?

Reet Rattur, 21. veebruar 2024

Töölepingu seadusega on töölepingu pooltele antud õigus leppida töölepingu sõlmimisel kokku katseaja kehtestamises.

Tavaliselt lepitakse kokku neljakuuline katseaeg, kuid kindlasti saab seda aega muuta, kui pooled lepivad kokku teisiti. Katseaja kehtimiseks peab kokkulepe katseaja kohta olema märgitud kirjalikku töölepingusse. Samuti võib töölepinguga kokku leppida, et katseaega üldse ei kohaldata. Katseaega ei saa kohaldada töölepingu pikendamise või samalaadse töö tegemise jätkamise korral sama tööandja juures. Alates 01.08.2022 hakkas kehtima töölepingu seaduse muudatus, mille kohaselt sõltubki katseaja kehtimine sellest, kuidas see töölepingus on märgitud. Muudatuses täpsustati ka katseaja võimalikku pikenemist. Nii ei arvata töölepingu seaduse § 10¹ kohaselt katseaja hulka aega, millal töötaja tööülesannete täitmine oli takistatud, eelkõige kui ta oli ajutiselt töövõimetu või kasutas puhkust. Sellega pikeneb katseaeg haiguse tõttu, kuid eelduseks on kindlasti töövõimetuslehe alustamine. Tööandja töövõimetuslehe alustamisest automaatselt teada ei saa, teda tuleb töövõimetuslehele jäämisest teavitada. Töövõimetuslehe lõpetamisel selgub sellel oldud aeg ja ühtlasi päevade arv, mille võrra katseaeg on pikenenud. Katseaeg pikeneb samuti puhkuse võrra, kuid enne kuue kuu möödumist töölepingu sõlmimisest üldjuhul töötaja põhipuhkust kasutada ei saa, see on võimalik vaid kokkuleppel tööandjaga. Praktikas võib töötaja tööandja nõusolekul kasutada puhkust olukorras, kui tal on juba enne töölepingu sõlmimist planeeritud reis või on tegemist suvise puhkuste perioodi või kollektiivpuhkusega. Kuid on ka muid eriolukordi. Siis ei tohigi unustada, et katseaeg pikeneb automaatselt puhkusel oldud päevade võrra.

Edasi lugemiseks vajuta:
Oled juba lugeja?